• Nome: Gustavo
 • NickName: cxzaqwed
 • Habilidade: Crypto, Reversing
 • Contato: [email protected]
 • Nome: Eliabe
 • NickName: lynfs
 • Habilidade: Web Hacking, Miscellaneous
 • Contato: [email protected]
 • Nome: JJ Lima
 • NickName: Sql3t0
 • Habilidade: Reversing, Web Hacking
 • Contato: [email protected]
 • Nome: Anderson
 • NickName: andersongomes001
 • Habilidade: Web Hacking, Miscellaneous, Networking
 • Contato: [email protected]
 • Nome: Gabriel
 • NickName: glfms
 • Habilidade: Forensics, Miscellaneous
 • Contato: [email protected]
 • Nome: Fernando
 • NickName: moraes
 • Habilidade: Forensics, Miscellaneous
 • Contato: [email protected]
 • Nome: Fernando Fresteiro
 • NickName: m4st3r3k
 • Habilidade: Reversing, Web Hacking, Pwn
 • Contato: --